Administracija

 • Narimantas Žalys - gimnazijos direktorius
 • Ulmienė Judita – pavaduotoja ugdymui
 • Baukaitė Rita – pavaduotoja ugdymui
 • Pocius Sigitas – pavaduotojas ūkio reikalams
 • Radionova Eglė- socialinė pedagogė
 • Mokusienė Rima – psichologė
 • Stankutė Ana - spec. pedagogė
 • Juškienė Ramutė - logopedė
 • Augustinienė Romualda – bibliotekos vedėja
 • Andrijaitienė Ramutė– raštinės vedėja
 • Danusevičienė Violeta – vyriausioji buhalterė
 • Galminienė Daina - vyresnioji buhalterė
 • Janulienė Elena – laborantė
 • Meižienė Genė – bendrosios praktikos slaugytoja