Mokytojai


2014 - 2015 m. m. gimnazijoje dirba 60 mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai. Iš jų:
  • 3 mokytojai ekspertai;
  • 19 mokytojų metodininkų;
  • 26 vyresnieji mokytojai;
  • 12 mokytojų.


LIETUVIŲ KALBA

1. Ringienė Rita - mokytoja metodininkė.
2. Mikalauskienė Jūratė - mokytoja metodininkė, 11a (IIIag) klasės auklėtoja.
3. Rupkuvienė Rolanda - vyr. mokytoja.

RUSŲ KALBA

1. Puzonienė Judita - vyr. mokytoja, 9a (Iag) klasės auklėtoja.
2. Kazickienė Birutė - mokytoja metodininkė, 11b (IIIbg) klasės auklėtoja.

VOKIEČIŲ KALBA

1. Jomantienė Kristina - vyr. mokytoja, 12a (IVag) klasės auklėtoja.

ANGLŲ KALBA

1. Sketrienė Vitalija - mokytoja.
2. Petkuvienė Meilutė - vyr. mokytoja.
3. Kaziūnienė Dalia - vyr. mokytoja.
4. Tamošaitienė Dovilė - vyr. mokytoja.
5. Mašanauskienė Ieva - mokytoja.

MATEMATIKA

1. Čiapaitė Danutė - mokytoja metodininkė, 7b klasės auklėtoja.
2. Sondienė Erika - vyr. mokytoja.
3. Krūmienė Jūratė - mokytoja, 5 klasės auklėtoja.

FIZIKA

1. Žalys Narimantas - mokytojas ekspertas, gimnazijos direktorius.
2. Ulmienė Judita - mokytoja metodininkė, direktorės pavaduotoja ugdymui.

CHEMIJA

1. Zdanavičienė Laima - vyr. mokytoja.

BIOLOGIJA

1. Zubavičienė Irena- mokytoja ekspertė.

INFORMACINĖS TECHNOLOGIJOS

1. Gricienė Daiva – mokytoja metodininkė, 7 klasės auklėtoja.
2. Piežienė Rita - vyr. mokytoja.
3. Matulevičius Artūras - mokytojas.

GEOGRAFIJA

1.Šerpenskienė Vilija - mokytoja metodininkė, 6a klasės auklėtoja
2. Norvaišas Kęstutis - vyr. mokytojas.

ISTORIJA

1. Šiurkienė Indrė - mokytoja metodininkė, 10a (IIag) klasės auklėtoja.
2. Briškienė Lina - vyr. mokytoja, 9b (IIbg) klasės auklėtoja.
3. Silvaško Edgaras - vyr. mokytojas, 8a klasės auklėtojas.

DORINIS UGDYMAS

1. Savickienė Žana –etikos ir rusų kalbos mokytoja metodininkė.
2. Žilienė Judita – mokytoja metodininkė, 6b klasės auklėtoja.

MENAI

1. Stonienė Jūratė - technologijų ir žmogaus saugos mokytoja
2. Varanavičienė Jūratė - dailės mokytoja ekspertė, 10b (IIbg) klasės auklėtoja.
3. Tališauskienė Ilona- muzikos vyr. mokytoja, 12b (IVbg) klasės auklėtoja.
4. Milaševičienė Nijolė – choreografijos mokytoja metodininkė.
5. Zubavičius Steponas - technologijų mokytojas.
6. Baukaitė Rita - teatro mokytoja, direktorės pavaduotoja ugdymui.

KŪNO KULTŪRA

1. Rinkūnas Steponas - vyr. mokytojas.
2. Momkauskas Saulius - mokytojas metodininkas.
3. Stonys Darius - vyr. mokytojas.

PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJAI

1. Krasauskaitė Viktorija - mokytoja, priešmokyklinės grupės auklėtoja.
2. Tališauskienė Ilona - mokytoja, 1a klasės auklėtoja.
3. Kuprevičienė Jūratė – vyr. mokytoja, 1b klasės auklėtoja.
4. Gricienė Gitana - mokytoja metodininkė, 2a klasės auklėtoja.
5. Trinkienė Ilona – mokytoja metodininkė, 2b klasės auklėtoja.
6. Jablonskienė Nijolė - mokytoja metodininkė, 3a klasės auklėtoja.
7. Ragauskienė Jurgita - vyr. mokytoja, 3b klasės auklėtoja.
8. Krūmienė Justina - mokytoja metodininkė, 4a klasės auklėtoja.
9. Krasauskienė Raminta - vyr. mokytoja, 4b klasės auklėtoja.