AKIM

Projektas „ Aukštosios kultūros impulsai mokykloms“ (AKIM)


Lietuvos meno kūrėjų asociacija (LMKA) atsiliepė į LR švietimo ir mokslo ministerijos kvietimą dalyvauti neformaliojo švietimo paslaugų plėtros idėjų konkurse ir kartu su partneriais – 11 meno kūrėjų sąjungų ir 11 kultūros žurnalų redakcijų – parengė projektą „Aukštosios kultūros impulsai mokykloms (AKIM)“. Projektas finansuojamas Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis pagal Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 2 prioriteto „Mokymasis visą gyvenimą” priemonę „Neformaliojo švietimo paslaugų plėtra“.
Šiame projekte dalyvauja ir mūsų gimnazija. Kultūros kūrėjų bendravimas su mokiniais ir kultūros žurnalų atėjimas į gimnazijos biblioteką bus naudingas ir gimnazijos bendruomenei, ir meno kūrėjams, o tiesioginis kontaktas tarp menininko ir mokinio – tai raktas įgyvendinant šį projektą.

Taip pat projekto dėka gimnazijos biblioteka 2012-2013 metais nemokamai gaus 11 pavadinimų kultūros žurnalus: „Kultūros barai“, „Naujasis Židinys – Aidai“, „Metai“, „Knygų aidai“, „Krantai“, „Dailė“, „Literatūra ir menas“, „Fotografija“, „Muzikos barai“, „Kelionė su Bernardinai.lt“, „Tautodailės metraštis“.


AKIM naujienos