Bibliotekos struktūra

Bibliotekos darbo laikas
 • Pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8 val. iki 16.30 val.
 • Penktadienį nuo 8 val. iki 15.30 val.

Bibliotekos darbuotojai
Bibliotekos vedėja
 • Romualda Augustinienė

Bibliotekininkė
 • Judita Puzonienė
(dirba pirmadienį, ketvirtadienį ir penktadienį nuo 9 val. iki 12 val.)

VAIKŲ LITERATŪROS SKYRIUS

Vaikų literatūros skyriuje gali:
 • Pradinių klasių mokiniai ruošti pamokas;
 • Skaityti tas knygas, kurios į namus neišduodamos;
 • Dėlioti dėliones, žaisti žaidimus ar kitaip praleisti laisvalaikį;
 • Pasiimti knygas į namus.


SKAITYKLA
Skaitykloje galite:
 • ruošti pamokas;
 • skaityti laikraščius ir žurnalus;
 • naudotis tais dokumentais, kurie į namus neišduodami. Tai: enciklopedijos, žinynai, žodynai, kiti informaciniai leidiniai,
 • naujausia literatūra, vadovėliais;
 • susipažinti su “Naudojimosi biblioteka taisyklėmis“;
 • susipažinti su naujais leidiniais;
 • kreiptis į bibliotekininkę pagalbos ir patarimo.

Skaitykloje vyksta:
 • iš anksto užsakytos pamokos, naudojant televizorių, video aparatūrą, multimedia;
 • klasės valandėlės;
 • integruotos pamokos;
 • parodos ir kiti renginiai;


KNYGŲ FONDAS
Knygų fonde galite:
 • knygas pasiimti į namus;


KOMPIUTERINĖ SKAITYKLA
Kompiuterinėje skaitykloje:
 • galite naudotis kompiuteriais mokymosi tikslais;
 • galite ieškoti informacijos internete; naudotis kompiuterinėmis mokymo programomis;
 • naudotis spausdintuvu ir skaneriu;
 • įsirašyti informaciją į CD.VADOVĖLIŲ FONDAS
 • Vadovėlių fonde komplektuojami, išduodami ir saugomi ugdymo procesui reikalingi vadovėliai ir jų komplektai;
 • Vadovėliai dalijami rugpjūčio mėnesio pabaigoje pagal skelbiamą grafiką. Pasibaigus mokslo metams visus vadovėlius privalote grąžinti;
 • Gavęs vadovėli, aplenk, užsirašyk vardą, pavardę, klasę.
 • Vadovėlių saugykla yra šalia bibliotekos.