Gimnazija dėkoja mokytojams


Gimnazijos direktorė r e i š k i a padėką mokytojams:

  • Jūratei Stonienei, ŽSO „Piligrimo“ draugovės draugovininkei, už skautų projektinį darbą;
  • Nijolei Milaševičienei, šokio mokytojai, už sėkmingą jaunimo šokių kolektyvų dalyvavimą Lietuvos dainų šventėje „Čia mano namai“;
  • Eglei Radionovai, soc.pedagogei, už sėkmingą socializacijos dieninės stovyklos „Laimingas žmogus – Tai aš“ įgyvendinimą;
  • Rimai Mokusienei, psichologei, už sėkmingą socializacijos dieninės stovyklos „Laimingas žmogus – Tai aš“ įgyvendinimą;
  • Artūrui Matulevičiui, informacinių technologijų mokytojui, už aktyvią veiklą dalyvaujant jaunimo tarptautinėje stovykloje Brianske;
  • Jūratei Varanavičienei, dailės mokytojai ekspertei, už mokinių meninį saviraiškos puoselėjimą, gimnazijos erdvių dekoravimą;
  • Sauliui Momkauskui, Steponui Rinkūnui, Dariui Stoniui, Evaldui Radionovui, kūno kultūros mokytojams, už sporto propagavimą mokinių tarpe, sportinių renginių įgyvendinimą bendruomenėje;
  • Laimai Zdanavičienei, chemijos mokytojai, už mokinių mokslines projektines veiklas, mokslinių tyrimų, naujų technologinių sprendimų ieškojimą ugdymo procese;
  • Narimantui Žaliui, fizikos mokytojui ekspertui, už mokinių mokslines projektines veiklas, mokslinių tyrimų, naujų technologinių sprendimų ieškojimą ugdymo procese;
  • Irenai Zubavičienei, biologijos mokytojai ekspertei, už mokinių mokslines projektines veiklas, mokslinių tyrimų, naujų technologinių sprendimų ieškojimą ugdymo procese.