Specialioji pedagogė

Specialioji pedagogė - Ana Stankutė

Pagrindinė darbo forma – individualių, pogrupinių (2-4 mokiniai) ir grupinių (5-8 mokiniai) specialiųjų pamokų vedimas, kurių tikslas – padėti įsisavinti pagrindinių mokomųjų dalykų medžiagą bei korekcinis darbas su šiais mokiniais, atsižvelgiant į jų specialiuosiuos ugdymo(si) poreikius.

Specialusis pedagogas:
  • atlieka pedagoginį mokinių vertinimą, nustato mokinių žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir jų atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą mokykloje;
  • pataria mokytojams, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių mokiniams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, pritaikyti ar individualizuoti bendrąsias programas;
  • konsultuoja tėvus (globėjus) dėl pirminio specialiųjų ugdymosi poreikių įvertinimo. Aptaria su tėvais mokinių specialiuosius ugdymosi poreikius, pateikia informaciją apie planuojamą ugdymą, mokymosi pasiekimus.


Dėl konsultacijos rašykite:
el.paštu anastankute@gmail.com,
facebook‘e Ana Stankutė .
Skambinkite telefonu (telefono numerį gausite gimnazijos raštinėje).
Ateikite į kabinetą pertraukų metu.

Darbo laikas

PirmadienisAntradienisTrečiadienisKetvirtadienisPenktadienis
8.00 – 8.45
Kita veikla
11.55-12.40
Kita veikla
12.00-12.45
Kita veikla
10.50-12.40
Kita veikla
8.55-11.50
Specialiosios pamokos
8.55-11.50
Specialiosios pamokos
8.00-11.35
Specialiosios pamokos
8.55-11.50
Specialiosios pamokos
8.00-10.35
Specialiosios pamokos