Bibliotekos teikiamos paslaugos

Nemokamai galima:
 • Skaityti knygas bibliotekoje ir pasiimti į namus;
 • Skaityklose naudotis informaciniais leidiniais (enciklopedijomis, žodynais, žinynais, garso ir vaizdo dokumentais);
 • Gauti informaciją įvairiais klausimais žodžiu, raštu, elektroniniu paštu; naudotis “Klausk bibliotekininko” paslauga;
 • Susipažinti ir naudotis informacijos paieškos šaltiniais (katalogais, informaciniais leidiniais ir kt.);
 • Naudotis bibliotekoje sukauptais kompaktiniais diskais (CD);
 • Naudotis internetu;
 • Lankytis bibliotekos rengiamose parodose;
 • Lankytis bibliotekos organizuojamuose renginiuose;

Mokamos:

Internetas (ne gimnazijos bendruomenės nariams) – 1,50 Lt už 1 val.

Kopijavimas nespalvotu kopijavimo aparatu (kopijuojami bibliotekos dokumentai) :
 • A4 formatas (1 kopija) – 0.10 ct (naudojant gimnazijos popierių)
 • A4 formatas (1 kopija) – 0.05 ct (naudojant kliento popierių)

Spausdinimas spausdintuvais:
 • Nespalvotu spausdintuvu - A4 formatas (1 kopija) – 0.10 ct
 • Spalvotu spausdintuvu - A4 formatas (1 kopija) – 1,00 Lt

Dokumentų įrišimas spiraliniu būdu (plastikine spirale):
su viršeliu ir nugarėle -
iki 50 lapų 3,50
iki 100 lapų 4,00
iki 150 lapų 4,50
iki 200 lapų 5,00
iki 300 lapų 5,50

Dokumentų laminavimas:
A4 formatas (1 lapas) - 2.00 Lt