TAPK

Pilietinių iniciatyvų centro projektas „Mokyklos sėkmė - veiksminga mokinių savivalda“ laimėjo Švietimo mainų paramos fondo skelbtą konkursą. Mūsų mokykla sutiko dalyvauti šiame projekte.

Mūsų mokykloje šio projekto koordinatorė yra istorijos ir technologijų mokytoja Jūratė Stonienė. Vasario 24 – 25 dienomis mokytoja lankėsi seminare Kaune „Pilietiškumo ir demokratiškumo pagrindai mokykloje. Mokinių savivaldos institucijų modeliai“.

Seminare buvo analizuojama ir praktiškai išbandoma mokinių savivalda, mokinių integravimas į sprendimų priėmimą, savivaldos tikslai ir savivaldos institucijų modeliai. Seminare pristatytos rinkimų į VI Lietuvos mokinių parlamentą tvarkos ir patirtys bei supažindinta su Mokomojo Europos parlamento veiklomis.
Seminaro dalyviai buvo supažindinti su jų darbo mokyklose pagrindiniais metodais, kuriant arba stiprinant mokinių savivaldą.